O Klubie

Klub Naukowy Fenix

ŁĄCZNIK ZE ŚWIATEM PRAWDZIWEJ NAUK

Klub Naukowy Fenix prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do uczniów szkół średnich wykazujących zdolności i zainteresowania w dziedzinie nauk ścisłych. Klub nie skupia się na teorii, ale uczy jej wykorzystania w praktyce. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich pomysłów w formie projektów naukowych przy wsparciu naukowców oraz wykorzystaniu profesjonalnych laboratoriów.

PRACA ZESPOŁOWA DROGĄ DO SUKCESU

System ocen oraz krajowe konkursy przedmiotowe są tylko jednymi z form motywującymi do samodzielnej pracy i własnego sukcesu. Na całym świecie zauważa się tendencje do zespołowego prowadzenia projektów naukowych. Założyciele Klubu od wielu lat obserwują , że realizując projekty zespołowe młodzież może osiągnąć znakomite rezultaty i sukcesu naukowe. Nasz Klub prowadzi głównie programy drużynowe, gdzie uczestnicy wzajemnie się uzupełniają i uczą współpracować. Efekty naszych działań można obserwować m. in. na przykładzie Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków. Dzięki pracy naszej kadry drużyna zdolnych licealistów od wielu lat wygrywa eliminacje w Polsce, oraz zdobywa medale na zawodach międzynarodowych.

KOŁA NAUKOWE, WARSZTATY I OBOZY TEMATYCZNE

Program Klubu obejmuje zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki. Wiedza z tych przedmiotów jest przekazywana w formie różnorodnych zajęć takich, jak koła naukowe, obozy czy warsztaty. Ponadto Klub przygotowuje swoich podopiecznych do rywalizacji w wybranych konkursach i olimpiadach korzystając z doświadczenia dawnych laureatów i finalistów olimpiad. Rozwijane są również tzw. umiejętności miękkie, m.in. praca w grupie, wystąpienia publiczne czy radzenie sobie z towarzyszącym stresem. Niezwykle cenne są spotkania i konsultacje z pracownikami naukowymi, którzy pomagają w wyborze właściwej ścieżki badań.

SUKCESY

Podopieczni naszego klubu zdobyli liczne medale na zawodach Międzynarodowego Turniej Młodych Fizyków:

2023 złoty medal oraz puchar Turnieju w Murree (Pakistan)

2022 złoty medal w Timisoara (Rumunia)

2021 złoty medal oraz puchar Turnieju w Kutaisi (Gruzja)

2018 srebrny medal w Pekinie (Chiny)

2017 złoty medal w Singapurze

2016 brązowy medal w Jekaterynburgu (Rosja)

2015 złoty medal w Nakhon Ratchasima (Tajlandia)

2014 złoty medal  w Shrewsbury (Wielka Brytania)

2013 srebrny medal  w Tajpej (Tajwan)

WSPÓŁPRACA

W swoich działaniach nie pozostajemy sami. Współpracujemy z ośrodkami badawczymi i firmami prywatnymi. Są to m. in. Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN, Wojskowa Akademia Techniczna, Firma BRJ, NPA Skawina. W ramach tej współpracy odbywają się konsultacje naukowe, uzyskujemy wstęp do laboratoriów badawczych i mamy możliwość wypożyczenia zaawansowanej aparatury pomiarowej.