Turniej Młodych Fizyków

Klub Naukowy Fenix

Turniej Młodych Fizyków

TMF to międzynarodowe, drużynowe zawody z fizyki. Każdego roku, 5 osobowe drużyny z całego świata (nawet z 35 krajów) przygotowują swoje opracowania 17 problemów badawczych. W zespole budujemy modele teoretyczne, przeprowadzamy eksperymenty we własnym laboratorium naukowym, a wyniki prezentujemy w formie walk fizycznych (debat).

Harmonogram

Turniej w Polsce składa się z 3 etapów: korespondencyjnego (styczeń), półfinałowego (marzec) i finałowego (kwiecień). W zawodach finałowych wybierana jest reprezentacja Polski na "International Young Physicists" Tournament (IYPT), który odbywa się na początku wakacji. Problemy badawcze tegorocznej edycji ukazały się w wakacje, a praca nad opracowaniami i rekrutacja do drużyny Klubu Naukowego Fenix rusza już we wrześniu. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 22 września o 17:00, w Klubie Naukowym Fenix, al. Stanów Zjednoczonych 24. Aby zapisać się i być nabierząco wypełnij formularz.

Walki fizyczne

Opracowania problemów turniejowych są prezentowane w formie walk fizycznych, w których biorą udział po 3 drużyny: referenta, oponenta i recenzenta. Drużyna referenta prezentuje problem wybrany przez drużynę oponenta, po czym wchodzi z nią w debatę. Debatę podsumowuje drużyna recenzenta, a całą potyczkę ocenia jury składające się z naukowców. Na finałach Polskich i zawodach międzynarodowych obowiązuje język angielski. Nagrania z przykładowych walk na zawodach znajdziesz tutaj.

Problemy turniejowe

Przygotowanie do zawodów wymaga wszechstronnego opanowania fizyki. Wśród problemów turniejowych znajdziemy zagadnienia mechaniki klasycznej, mechaniki płynów, elektrodynamiki, akustyki czy materii miękkiej. Nie mają one jednej, "poprawnej'' odpowiedzi, tylko zachęcają do własnej eksploracji i konsultacji z naukowcami specjalizującymi się w danej dziedzinie. Zestaw tegorocznych zadań znajdziesz tutaj.

Nasz zespół

Drużyna Klubu Naukowego Fenix reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej przez ostatnie 9 lat zdobywając w tym czasie 7 medali w tym 5 złotych. W tym czasie doskonaliliśmy nasze warsztaty z matematyki, fizyki, programowania, analizy wideo, modelowania zjawisk fizycznych, prezentacji, debat i innych. Członkowie drużyny korzystają z dziesiątek godzin mentoringu od opiekunów i wielu godzin samodzielnej pracy w dobrze wyposażonym laboratorium fizycznym. Co drugi absolwent naszego klubu studiuje na zagranicznej uczelni. Zapisz się!