Organizacja Pożytku Publicznego

Klub Naukowy Fenix

Fundacja „Klub Naukowy Fenix” otrzymała status OPP, czyli Organizacji Pożytku Publicznego!

Jesteśmy organizacją, która od ponad 10 lat wspiera wybitnie zdolnych oraz ambitnych młodych ludzi, chcących pogłębiać swoją wiedzę z nauk ścisłych. Głównymi beneficjentami naszych działań są przede wszystkim uczniowie szkół średnich i podstawowych z całej Polski. Prowadzimy dla nich kilka projektów edukacyjno-naukowych, mających na celu szersze rozwijanie umiejętności matematyczno-fizycznych oraz wykorzystywanie ich później w praktyce.

Środki pozyskane z 1,5% umożliwiają nam m.in.:
– promowanie i rozwijanie umiejętności nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży,
– prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów naukowych dla dzieci oraz młodzieży,
– wspieranie i promowanie rozwoju kariery naukowej uczestników naszych projektów, w myśl zasady „od pomysłu do realizacji”,
– udzielanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży, będących w trudnej sytuacji materialnej,
– działanie na rzecz integracji młodych środowisk naukowych.

Numer KRS: 0000522855

Wesprzeć możesz nas również dokonując darowizny na nasze konto:
Nazwa: Klub Naukowy Fenix
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.
Numer Konta: 28 1750 0012 0000 0000 2672 1644
Tytuł przelewu: „Darowizna”

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Sprawozdania:

2023: Finansowe, Merytoryczne